NEW FRESH FOODS CO., LTD Fast delivery
 • Cua Hoàng Đế Sống Canadian Live King Crab

  2.050.000 VND/Kg 2.250.000 VND/Kg

  Product code: NFF0302

 • Cua Hoàng Đế Nguyên Con Tươi Frozen Canadian King Crab

  1.100.000 VND/Kg 1.450.000 VND/Kg

  Product code: NFF0303

 • Cua Hoàng Đế Nguyên Con Hấp Cooked Canadian King Crab

  990.000 VND/Kg

  Product code: NFF0301

 • Chân Cua Hoàng Đế Hấp COOKED KING CRAB LEG ALASKA

  1.690.000 VND/Kg 1.750.000 VND/Kg

  Product code: NFF0304

 • Chân Cua Hoàng Đế Tươi King Crab Leg Alaska

  1.490.000 VND/Kg 1.550.000 VND/Kg

  Product code: NFF0305

 • Cá Hồi Nauy Tươi Nguyên Con 6-7 Fresh Salmon whole round 6-7

  380.000 VND/Kg

  Product code: NFF0102

 • Cá Hồi Nauy Tuơi Nguyên Con 5-6 Fresh Salmon wholeround 5-6

  360.000 VND/Kg

  Product code: NFF0101

 • Cá Hồi Chi Lê Đông Không Đầu Chile Salmon

  280.000 VND/Kg

  Product code: NFF0122

 • Cá Hồi Nauy Fillet Tươi Nguyên Miếng Fresh Nauy Salmon fillet

  590.000 VND/Kg 650.000 VND/Kg

  Product code: NFF0103

 • Cá Hồi Fillet Tươi 1 Kg Fresh Nauy Salmon fillet

  590.000 VND/Kg 650.000 VND/Kg

  Product code: NFF0111

 • Cá Hồi Nauy Tươi Cắt Lát Fresh Nauy Salmon steak

  320.000 VND/500gram 350.000 VND/500gram

  Product code: NFF0108

 • Cá Hồi Nauy Tươi Cắt Lát FRESH NAUY SALMON STEAK

  1.950.000 VND/300gram 210.000 VND/300gram

  Product code: NFF0112

 • Cá Hồi Nauy Cắt Khối Nauy Salmon cube

  109.000 VND/200gram

  Product code: NFF0108

 • Cá Hồi Fillet Đông Lạnh Salmon Fillet

  380.000 VND/Kg

  Product code: NFF0123

 • Cá Hồi Nauy Fillet Đông Lạnh 200Gr Nauy Salmon Fillet

  109.000 VND/200gram

  Product code: NFF0110

 • Cá Hồi Nauy Cắt Khoanh Nauy Salmon steak

  380.000 VND/Kg

  Product code: NFF0115

 • Cá Hồi Nauy Xông Khói Nguyên Miếng Smoked salmon

  810.000 VND/Kg

  Product code: NFF0105

 • Cá Hồi Nauy Xông Khói 500Gr Smoked salmon 500gr

  450.000 VND/500gram

  Product code: NFF0106

 • Cá Hồi Nauy Xông Khói 100Gram Smoked salmon 100gram

  99.000 VND/100gram

  Product code: NFF0107

 • Trứng Cá Hồi Nauy Nauy Salmon egg

  2.600.000 VND/Kg

  Product code: NFF0113

 • Products

  NEW FRESH FOODS - Fresh food anytime, anywhere for every home