NEW FRESH FOODS CO., LTD Fast delivery
 • Sashimi Cá Trích Ép Trứng Nisshin 01 Nisshin Sashimi

  139.000 VND/Hộp 149.000 VND/Hộp

  Product code: NFFE10

 • Sashimi Cá Trích Ép Trứng Nisshin 02 Nisshin Sashimi

  199.000 VND/Hộp 239.000 VND/Hộp

  Product code: NFFE15

 • Sashimi Cá Trích Ép Trứng Nisshin 03 Nisshin Sashimi

  269.000 VND/Hộp 279.000 VND/Hộp

  Product code: NFFE20

 • Sashimi Cá Trích Ép Trứng Nisshin 04 Nisshin Sashimi

  419.000 VND/Hộp 439.000 VND/Hộp

  Product code: NFFE30

 • Squeezed Herring Eggs Sashimi

  Squeezed Herring Eggs Sashimi