NEW FRESH FOODS CO., LTD Fast delivery
 • Sashimi Cá Hồi Nauy 01 Fresh Nauy Salmon sashimi

  1.309.000 VND/Hộp 119.000 VND/Hộp

  Product code: NFFA10

 • Sashimi Cá Hồi Nauy 02 Fresh Nauy Salmon sashimi

  139.000 VND/Hộp 149.000 VND/Hộp

  Product code: NFFAA10

 • Sashimi Cá Hồi Nauy 03 Fresh Nauy Salmon sashimi

  149.000 VND/Hộp 159.000 VND/Hộp

  Product code: NFFAA10

 • Sashimi Cá Hồi Nauy 04 Fresh Nauy Salmon sashimi

  189.000 VND/Hộp 199.000 VND/Hộp

  Product code: NFFA20

 • Sashimi Cá Hồi Nauy 05 Fresh Nauy Salmon sashimi

  239.000 VND/Hộp 249.000 VND/Hộp

  Product code: NFFA10AA10

 • Sashimi Cá Hồi Nauy 06 Fresh Nauy Salmon sashimi

  249.000 VND/Hộp 259.000 VND/Hộp

  Product code: NFFAA20

 • Sashimi Cá Hồi Nauy 07 Fresh Nauy Salmon sashimi

  279.000 VND/Hộp 299.000 VND/Hộp

  Product code: NFFA30

 • Sashimi Cá Hồi Nauy 08 Fresh Nauy Salmon sashimi

  309.000 VND/Hộp 329.000 VND/Hộp

  Product code: NFFA20AA10

 • NAUY SALMON SASHIMI

  NAUY SALMON SASHIMI