NEW FRESH FOODS CO., LTD Fast delivery
 • Sashimi Cá Hồi Nauy 01 Fresh Nauy Salmon sashimi

  119.000 VND/Hộp 129.000 VND/Hộp

  Product code: NFFA10

 • Sashimi Cá Hồi Nauy 02 Fresh Nauy Salmon sashimi

  159.000 VND/Hộp 169.000 VND/Hộp

  Product code: NFFAA10

 • Sashimi Cá Hồi Nauy 03 Fresh Nauy Salmon sashimi

  169.000 VND/Hộp 179.000 VND/Hộp

  Product code: NFFAA10

 • Sashimi Cá Hồi Nauy 04 Fresh Nauy Salmon sashimi

  229.000 VND/Hộp 239.000 VND/Hộp

  Product code: NFFA20

 • Sashimi Cá Hồi Nauy 05 Fresh Nauy Salmon sashimi

  269.000 VND/Hộp 279.000 VND/Hộp

  Product code: NFFA10AA10

 • Sashimi Cá Hồi Nauy 06 Fresh Nauy Salmon sashimi

  329.000 VND/Hộp 339.000 VND/Hộp

  Product code: NFFAA20

 • Sashimi Cá Hồi Nauy 07 Fresh Nauy Salmon sashimi

  329.000 VND/Hộp 339.000 VND/Hộp

  Product code: NFFA30

 • Sashimi Cá Hồi Nauy 08 Fresh Nauy Salmon sashimi

  399.000 VND/Hộp 419.000 VND/Hộp

  Product code: NFFA20AA10

 • NAUY SALMON SASHIMI

  NAUY SALMON SASHIMI