NEW FRESH FOODS CO., LTD Fast delivery

Đối với người tiêu dùng, New fresh Foods mong muốn đảm bảo sức khoẻ tuyệt đối với người tiêu dùng.
Đối với nhà cung cấp, bằng hệ thống phân phối rộng lớn của mình và hiểu biết về thị trường cũng như thủ tục giấy tờ xuất nhập khẩu tại Việt Nam. New fresh Foods sẽ là cầu nối để nhà cung cấp mang sản phẩm của mình đến người tiêu dùng.
New fresh Foods mong muốn thiết lập mối quan hệ bền vững và lâu dài với các nhà cung cấp của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn được phát triển cùng với nhà cung cấp, với mong muốn mang lại lợi ích chung cho cả hai bên. Dưới đây là ba tiêu chuẩn New fresh Foods khi lựa chọn nhà cung cấp:
- Vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Nguồn cung cấp và chất lượng sản phẩm ổn định.
- Mức giá tối ưu cho khách hàng, hướng đến việc cùng phát triển bền vững.

Standard Supplier

New FRESH FOOD Development Corporation is principally engaged in the fields of agricultural production ...