NEW FRESH FOODS CO., LTD Fast delivery
 • Combo 8: 500Gr Cồi Sò Điệp 60 - 80 + 1Kg Cá Saba Nhật + 500Gr Ba Chỉ Bò Mỹ Cuộn

  369.000 VND/Combo 464.000 VND/Combo

  Product code: NFF050313

 • Combo 12: 500Gram Bao Tử Cá Ngừ + 500Gram Khô Cá Chỉ Vàng Tẩm Gia Vị Đặc Biệt + 1Kg Mực Trứng Làm Sạch

  439.000 VND/Combo 558.000 VND/Combo

  Product code: NFF050315

 • Combo 13: 500Gram Cá Ngừ Cắt Hạt Lựu + 500Gram Tôm Nõn Hấp Size Nhỏ + 500Gram Lõi Vai Bò Úc Cắt Lát

  399.000 VND/Combo 502.000 VND/Combo

  Product code: NFF050315

 • Combo 26: 1Kg Vây Cá Hồi + 500Gram Cá Cờ Gòn Cắt Lát + 500Gram Khô Cá Mối Tẩm Gia Vị Đặc Biệt + 500Gram Ba Chỉ Bò Mỹ Cuộn

  459.000 VND/Combo 548.000 VND/Combo

  Product code: NFF050315

 • Combo 30: 1 Kg Cua Nâu Nauy + 1 Kg Ốc Bulot + 1 Kg Lõi Vai Bò Mỹ

  1.427.000 VND/Combo

  Product code: NFF050328

 • Combo 31: 500Gr Cá Tuyết Nauy Fillet + 1 Kg Ba Chỉ Bò Mỹ + 500Gr Sườn Non Bò Mỹ Có Xương

  789.000 VND/Combo 977.000 VND/Combo

  Product code: NFF050329

 • Combo 46: 500Gram Tôm Nõn Hấp Size Lớn + 1Kg Cốt Lết Heo Cắt Lát + 300Gram Rong Biển Tươi

  389.000 VND/Combo 399.000 VND/Combo

  Product code: NFF050312

 • Combo 47: 1Kg Cá Basa Fillet + 500Gram Ba Chỉ Bò Mỹ Cuộn + 300Gram Rong Biển Tươi

  279.000 VND/Combo 289.000 VND/Combo

  Product code: NFF050313

 • Combo 48: 1Kg Cá Basa Fillet + 500Gr Lõi Vai Bò Úc Cắt Lát + 300Gram Rong Biển Tươi

  309.000 VND/Combo 319.000 VND/Combo

  Product code: NFF050313

 • Combo 49: 1Kg Cá Saba Nhật + 500Gram Cá Ngừ Cắt Lát + 300Gram Rong Biển Tươi

  248.000 VND/Combo 258.000 VND/Combo

  Product code: NFF050314

 • Combo 50: 1Kg Cá Bớp Cắt Khoanh + 500Gram Khô Cá Mối Tẩm Gia Vị Đặc Biệt + 300Gram Rong Biển Tươi

  529.000 VND/Combo 539.000 VND/Combo

  Product code: NFF050315

 • Combo 51: 500Gram Cá Ngừ Hạt Lựu + 500Gram Cá Thu Cắt Khoanh + 300Gram Rong Biển Tươi

  244.000 VND/Combo 254.000 VND/Combo

  Product code: NFF050316

 • Combo 52: 1 Cái Đầu Cá Hồi + 1Kg Cốt Lết Heo Cắt Lát + 300Gram Rong Biển Tươi

  273.000 VND/Combo 283.000 VND/Combo

  Product code: NFF050316

 • Combo 53: 300Gram Lườn Cá Hồi Nauy 5++ 500Gram Tôm Nõn Hấp Size Lớn + 300Gram Rong Biển Tươi

  336.000 VND/Combo 336.000 VND/Combo

  Product code: NFF050316

 • Combo 75: 1Kg Cá Saba Nhật + 1Kg Cánh Gà Khúc Giữa + 1Kg Ba Chỉ Heo Rút Sườn

  399.000 VND/Combo 407.000 VND/Combo

  Product code: NFF050321

 • Combo 76: 1Kg Cá Basa Fillet + 500Gr Ba Chỉ Bò Mỹ Cuộn + 1Kg Đùi Gà Góc Tư

  319.000 VND/Combo 329.000 VND/Combo

  Product code: NFF050321

 • Combo 77 : 500Gr Cá Ngừ Cắt Lát + 1Kg Sườn Bẹ Heo Olymel + 300Gr Rong Biển Tươi

  319.000 VND/Combo 329.000 VND/Combo

  Product code: NFF050321

 • Combo 78: 1Kg Cá Chẽm Fillet + 500Gr Lõi Vai Bò Úc + 1Kg Đùi Gà Góc Tư

  579.000 VND/Combo 589.000 VND/Combo

  Product code: NFF050322

 • Combo 79: 1Kg Cá Saba Nhật + 1Kg Sườn Bẹ Heo Olymel + 1Kg Đùi Gà Góc Tư

  369.000 VND/Combo 377.000 VND/Combo

  Product code: NFF050322

 • Combo 80: 1 Kg Ba Chỉ Bò Mỹ + 1Kg Ba Chỉ Heo Rút Sườn + 1Kg Cánh Gà Khúc Giữa

  529.000 VND/Combo 538.000 VND/Combo

  Product code: NFF050322

 • COMBO 3 ITEMS

  COMBO 3 ITEMS