NEW FRESH FOODS CO., LTD Fast delivery
 • Combo 15: 300Gram Lườn Cá Hồi Nauy 5+ + 500 Gr Cá Ngừ Cắt Hạt Lựu + 500Gram Tôm Nõn Hấp Size Nhỏ + 500Gram Mực Cắt Hoa + 500Gram Ba Chỉ Bò Mỹ Cuộn

  641.000 VND/Combo

  Product code: NFF050316

 • Combo 19: 500Gr Gân Cá Ngừ + 500Gr Cá Mú Fillet + 500Gr Tôm Sú Nguyên Con Size 15 Con + 500Gr Mực Cắt Hoa + 500Gr Ba Chỉ Bò Mỹ Cuộn

  808.000 VND/Combo

  Product code: NFF050318

 • Combo 20: 300 Gr Lườn Cá Hồi Nauy 5+ + 500Gr Bao Tử Cá Ngừ + 1Kg Cá Saba Nhật + 1Kg Tôm Thẻ Lột Vỏ Còn Đuôi + 500Gr Ba Chỉ Bò Mỹ Cuộn

  679.000 VND/Combo 810.000 VND/Combo

  Product code: NFF050319

 • Combo 21: 1 Cái Đầu Cá Hồi + 500Gr Mực Cắt Khoanh + 500Gr Tôm Nõn Hấp Size Nhỏ + 500Gr Cá Chẽm Fillet + 500Gr Lõi Vai Bò Úc Cắt Lát

  649.000 VND/Combo 842.000 VND/Combo

  Product code: NFF050319

 • Combo 25: 1Kg Vây Cá Hồi + 500Gr Bao Tử Cá Ngừ + 500Gr Tôm Nõn Hấp Size Lớn + 500Gram Cá Chẽm Fillet + 500Gr Lõi Vai Bò Úc

  679.000 VND/Combo 902.000 VND/Combo

  Product code: NFF050323

 • Combo 61: 500Gram Gân Cá Ngừ + 500Gram Cá Mú Fillet+500Gram Ba Chỉ Bò Mỹ Cuộn+1Kg Cốt Lết Heo Cắt Lát + 300Gram Rong Biển Tươi

  558.000 VND/Combo 588.000 VND/Combo

  Product code: NFF050317

 • Combo 62: 300Gram Lườn Cá Hồi Nauy 5+ + 500Gram Mực Cắt Hoa + 500Gram Tôm Nõn Hấp Size Lớn + 500Gram Ba Chỉ Bò Mỹ Cuộn + 300Gram Rong Biển Tươi

  506.000 VND/Combo 536.000 VND/Combo

  Product code: NFF050318

 • Combo 62: 300Gram Lườn Cá Hồi Nauy 5+ + 500Gram Mực Cắt Hoa + 500Gram Tôm Nõn Hấp Size Lớn + 500Gram Ba Chỉ Bò Mỹ Cuộn + 300Gram Rong Biển Tươi

  506.000 VND/Combo 536.000 VND/Combo

  Product code: NFF050318

 • Combo 63: 500Gram Bao Tử Cá Ngừ + 1Kg Cá Saba Nhật+ 1Kg Tôm Thẻ Lột Vỏ Còn Đuôi +1Kg Cốt Lết Heo Cắt Lát +300Gram Rong Biển Tươi

  643.000 VND/Combo 673.000 VND/Combo

  Product code: NFF050319

 • Combo 64:1 Cái Đầu Cá Hồi + 500Gram Mực Cắt Khoanh + 500Gram Cá Chẽm Fillet+500Gram Lõi Vai Bò Úc Cắt Lát+300Gram Rong Biển Tươi

  508.000 VND/Combo 538.000 VND/Combo

  Product code: NFF050319

 • Combo 65: 500 Đuôi Cá Ngừ Fillet + 500Gr Sụn Cá Cờ Gòn+500Gram Tôm Nõn Hấp Size Lớn + 1Kg Cốt Lết Heo Cắt Lát + 300Gram Rong Biển Tươi

  479.000 VND/Combo 509.000 VND/Combo

  Product code: NFF050319

 • Combo 87: 1Kg Đùi Gà Góc Tư + 1Kg Cá Thu Cắt Khoanh + 500Gr Tôm Nõn Hấp Size Lớn + 1Kg Bắp Bò Úc + 1Kg Ba Chỉ Heo Rút Sườn

  989.000 VND/Combo 998.000 VND/Combo

  Product code: NFF050317

 • Combo 88: 1Kg Cá Saba Nhật + 1Kg Tôm Thẻ Lột Vỏ Còn Đuôi + 500Gr Lõi Vai Bò Mỹ + 1Kg Ba Chỉ Heo Rút Sườn + 1Kg Đùi Gà Góc Tư

  839.000 VND/Combo 852.000 VND/Combo

  Product code: NFF050317

 • Combo 89: 500Gr Cá Ngừ Cắt Lát + 1Kg Mực Trứng Làm Sạch + 500Gr Ba Chỉ Bò Mỹ Cuộn + 1Kg Cốt Lết Heo + 1Kg Cánh Gà Khúc Giữa

  759.000 VND/Combo 769.000 VND/Combo

  Product code: NFF050318

 • Combo 90: 1 Cái Đầu Cá Hồi+ 1Kg Cá Bớp Cắt Khoanh + 500Gr Tôm Nõn Hấp Size Lớn + 1Kg Bắp Bò Úc + 1Kg Sườn Bẹ Heo Olymel

  1.019.000 VND/Combo 1.033.000 VND/Combo

  Product code: NFF050319

 • COMBO 5 ITEMS

  COMBO 5 ITEMS