NEW FRESH FOODS CO., LTD Fast delivery
 • Chân Cua Hoàng Đế Hấp COOKED KING CRAB LEG ALASKA

  1.750.000 VND/Kg 2.050.000 VND/Kg

  Product code: NFF0304

 • Chân Cua Hoàng Đế Tươi King Crab Leg Alaska

  1.490.000 VND/Kg 1.550.000 VND/Kg

  Product code: NFF0305

 • Thịt Cua Hoàng Đế Hấp

  2.390.000 VND/500gr

  Product code:

 • King crab legs

  King crab legs