NEW FRESH FOODS CO., LTD Fast delivery
 • Chân Cua Hoàng Đế Hấp KING CRAB LEG ALASKA

  1.590.000 VND/Kg 1.650.000 VND/Kg

  Product code: NFF0304

 • Chân Cua Hoàng Đế Tươi

  1.490.000 VND/Kg 1.550.000 VND/Kg

  Product code: NFF0305

 • King crab legs

  King crab legs