NEW FRESH FOODS CO., LTD Fast delivery
 • Sườn Bò Úc Tomahawks Ripeye Wagyu 4-5 Wagyu Tomahawk

  1.790.000 VND/Kg 1.890.000 VND/Kg

  Product code: NFF060200

 • Thăn Nội Bò Mỹ TENDERLOIN

  879.000 VND/Kg

  Product code: NFF060101

 • Bắp Bò Kobe A5 Shank Kobe A5

  Contact

  Product code: NFF060408

 • Thăn Ngoại Bò Mỹ Nguyên Khối STRIPLOIN

  550.000 VND/Kg

  Product code: NFF060119

 • Sườn Non Bò Mỹ Không Xương Nguyên Khối SHORT RIB BONE LESS

  1.250.000 VND/Kg

  Product code: NFF060104

 • Sườn Bò Không Xương Kobe A5 Chuck Rib KOBE A5

  Contact

  Product code: NFF060410

 • Sườn Non Bò Mỹ Không Xương Cắt 8Mm-1Cm SHORT RIB BONE LESS CUT 8mm - 1cm

  1.350.000 VND/Kg

  Product code: NFF060105

 • Thăn Nội Bò Kobe A5 Tenderloin KOBE A5

  Contact

  Product code: NFF060411

 • Sườn Non Bò Mỹ Có Xương Nguyên Khối SHORT RIB BONE IN

  450.000 VND/Kg

  Product code: NFF060103

 • Thăn Ngoại Bò Kobe A5 Striploin KOBE A5

  Contact

  Product code: NFF060411

 • Sườn Non Bò Mỹ Có Xương Cắt Dày 8Mm - 1Cm SHORT RIB BONE IN CUT 8mm

  490.000 VND/Kg

  Product code: NFF060103

 • Gầu Bò Mỹ Nguyên Khối BRISKET

  283.000 VND/Kg

  Product code: NFF060116

 • Gầu Bò Mỹ Thái Mỏng 0.2-0.3Cm BRISKET SLICED 0.2-0.3 cm

  330.000 VND/Kg

  Product code: NFF060117

 • Ba Chỉ Bò Mỹ Nguyên Khối SHORT PLATE

  220.000 VND/Kg

  Product code: NFF060113

 • Ba Chỉ Bò Mỹ Thái Mỏng 0.2-0.3 Cm SHORT PLATE SLICED 0.2-0.3cm

  240.000 VND/Kg

  Product code: NFF060113

 • Ba Chỉ Bò Mỹ Cuộn SHORT PLATE SLICED 0.2-0.3cm

  125.000 VND/500 gram

  Product code: NFF050310

 • Ba Chỉ Bò Mỹ Cắt Trải SHORT PLATE SLICED 0.2-0.3cm

  260.000 VND/Kg 280.000 VND/Kg

  Product code: NFF060115

 • Nạc Vai Bò Mỹ Nguyên Khối CHUCK EYE ROLL

  303.000 VND/Kg

  Product code: NFF060107

 • Nạc Vai Bò Mỹ Thái Mỏng 0.2 - 0.3 Cm CHUCK EYE ROLL SLICED 0.2 - 0.3 cm

  350.000 VND/Kg

  Product code: NFF060107

 • Nạc Lưng Bò Kobe A5 Rib Eye KOBE A5

  Contact

  Product code: NFF060409

 • Imported beef

  New FRESH FOOD Development Corporation is principally engaged in the fields of agricultural production ...