NEW FRESH FOODS CO., LTD Fast delivery
 • Trứng Cá Hồi Nhật Bản Ikura Japan

  1.400.000 VND/500gram

  Product code: NFF040117

 • Trứng Cá Hồi Nhật Ikura Japan

  1.300.000 VND/500gram

  Product code: NFF040118

 • Trứng Cá Hồi Nhật Bản IKURA JAPAN

  1.300.000 VND/500gram

  Product code: NFF040125

 • Trứng Cá Hồi Nhật Bản 120Gram Ikura Japan 120 Gram

  320.000 VND/Hộp

  Product code: NFF040119

 • Trứng Cá Chuồn Tobiko Màu Cam Tobiko Japan

  425.000 VND/500gram

  Product code: NFF040120

 • Trứng Cá Chuồn Tobiko Màu Đen tobico japan

  425.000 VND/500gram

  Product code:

 • Trứng Cá Chuồn Tobiko Màu Xanh tobico japan

  425.000 VND/500gram

  Product code:

 • Trứng Tôm Ebiko Màu Cam Ebico japan

  310.000 VND/500gram

  Product code: NFF040119

 • Trứng Tôm Ebiko Màu Xanh Ebico japan

  310.000 VND/500gram

  Product code:

 • Trứng Tôm Ebiko Màu Đen Ebico japan

  310.000 VND/500gram

  Product code:

 • Bạch Tuộc Luộc Nhật Tako Japan

  690.000 VND/Kg 850.000 VND/Kg

  Product code: NFF040129

 • Râu Bạch Tuộc Nhật Tako

  790.000 VND/Kg

  Product code: NFF040130

 • Cồi Sò Điệp Nhật Sashimi - Cồi Sò Điệp Nhật Hokkaido Japan Scallop meat (SASHIMI)

  1.190.000 VND/Kg

  Product code: NFF040117

 • Cồi Sò Điệp Nhật Seatrek Gold - Cồi Sò Điệp Nhật Sashimi

  1.050.000 VND/Kg

  Product code: NFF040202

 • Cồi Sò Điệp Sashimi

  850.000 VND/Kg 1.050.000 VND/Kg

  Product code: NFF040120

 • Cồi Sò Điệp Nhật Hokasho SASHIMI SCAPLLOP

  790.000 VND/Kg 950.000 VND/Kg

  Product code: NFF040118

 • Cá Trích Ép Trứng Chugai KANZUNOKO NISHIN CHUGAI

  950.000 VND/Túi

  Product code: NFF040123

 • Cá Trích Ép Trứng Azuma KANZUNOKO NISHIN AZUMA

  850.000 VND/Kg

  Product code: NFF040122

 • Cá Trích Ép Trứng Nissi KANZUNOKO NISHIN Nissi

  790.000 VND/Kg 850.000 VND/Kg

  Product code: NFF040123

 • Cá Trích Ép Trứng Osushiya KANZUNOKO NISHIN OSUSHIYA

  790.000 VND/Kg 850.000 VND/Kg

  Product code: NFF040121

 • Imported Japanese seafood

  Imported Japanese seafood