NEW FRESH FOODS CO., LTD Fast delivery
 • Thăn Nội Bò Úc Đông Lạnh TENDERLOIN

  648.000 VND/Kg

  Product code: NFF060301

 • Thăn Ngoại Bò Úc Đông Lạnh STRIPLOIN

  337.000 VND/Kg

  Product code: NFF060304

 • Nạc Lưng Bò Úc Đông Lạnh Loại 1 Nguyên Khối CUBE ROLL SELECTED (RIPEYE)

  359.000 VND/Kg

  Product code: NFF060302

 • Lõi Vai Bò Úc Nguyên Khối DRUM

  279.000 VND/Kg

  Product code: NFF060312

 • Nạc Lưng Bò Úc Đông Lạnh Cắt Lát CUBE ROLL SELECTED (RIPEYE)

  380.000 VND/Kg

  Product code: NFF060303

 • Lõi Vai Bò Úc Cắt Lát DRUM

  300.000 VND/Kg

  Product code: NFF060313

 • Mông Bò Úc Đông Lạnh TOPSIDE , INSIDE

  222.000 VND/Kg

  Product code: NFF060310

 • Mông Bò Úc Đông Lạnh TOPSIDE , INSIDE

  256.000 VND/Kg

  Product code: NFF060310

 • Bắp Bò Úc Đông Lạnh Nguyên Khối SHIN/SHANK

  269.000 VND/Kg

  Product code: NFF060308

 • Bắp Bò Úc Đông Lạnh 1 Kg SHIN/SHANK

  290.000 VND/Kg

  Product code: NFF060307

 • Đùi Gọ Bò Úc Đông Lạnh KNUCKLE

  249.000 VND/Kg

  Product code: NFF060306

 • Gù Bò Úc Kilcoy BEEF CHUCK CREST

  280.000 VND/Kg

  Product code: NFF060307

 • Thăn Ngoại Bò Hokubee Nguyên Khối STRIPLOIN HUKOBEE

  680.000 VND/Kg

  Product code:

 • Thăn Ngoại Bò Hokubee Cắt Lát STRIPLOIN HUKOBEE

  750.000 VND/Kg

  Product code:

 • Đầu Thăn Ngoại Bò Úc Hokubee Nguyên Khối RIBEYE/ CUBEROLL HOKUBEE

  690.000 VND/Kg

  Product code:

 • Đầu Thăn Ngoại Bò Úc Hokubee Cắt Lát RIBEYE/ CUBEROLL HOKUBEE

  760.000 VND/Kg

  Product code:

 • Frozen Beef Imported from Australia

  Frozen Beef Imported from Australia